Používáním webů společnosti Look Forward s.r.o. souhlasíte s tím, že k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a cílení reklam používají soubory cookie.


Media Analytics (www.toptema.cz) je informační portál obsahující systém na sběr, agregaci a tematické zpracování aktuálních informací o nejdůležitějších mediálních tématech. Cílem projektu je tedy výstavba rozšiřitelného jádra systému pro sběr, analýzu a zpracování rychle se měnících vstupních dat a obsahuje řadu návazných modulů.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Registrační číslo projektu CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0001267

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Podporovanými aktivitami v rámci programu podpory jsou:

Tvorba nových sofistikovaných ICT řešení, tzn. tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace;

Specifické cíle:

Číslo a název programu: 01 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název prioritní osy: 01.4

Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií

Číslo a název investiční priority: 01.4.04

Vyvíjení produktů a služeb v oblasti IKT, elektronický obchod a zvyšování poptávky po IKT

Číslo a název tematického cíle: TC 02

Zlepšení přístupu k informačním a komunikačním technologiím (IKT), jejich využití a kvality

Číslo a název specifického cíle: 01.4.04.4.2 Zvýšit využití potenciálu ICT sektoru pro konkurenceschopnost ekonomiky

Cílem programu je zvýšení nabídky nových informačních systémů, ICT řešení a vysoce sofistikovaných ICT nástrojů umožňujících rovněž efektivní využití informačních bází (big data) a mobilního sdílení informací, cloudových řešení a služeb a nových softwarových produktů a služeb, moderních digitálních služeb, a to včetně související implementace. Dále pak rovněž lepší uplatnění produktů českých IT podniků na globálním trhu. V neposlední řadě rozvoj znalostí a dovedností IT odborníků. Prostřednictvím podpory center sdílených služeb má tento program za cíl snižování investičních nákladů a nákladovosti procesů a zvyšování efektivity činností v podnicích, a tím zvyšování jejich

konkurenceschopnosti.

Aktivity programu mají přímou vazbu na strategický cíl Národní RIS3 strategie „eBusiness a I CT v podnikání“. Jde především o vzájemnou provázanost s typovými aktivitami/projekty/operacemi specifického cíle E2.1 „Vyšší využívání ICT v podnikání“ Národní RIS3 strategie.


Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj. OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Ministerstvo průmyslu a obchodu